Krediet

Product informatie

Samenvatting

Als u een minimuminkomen heeft, heeft u de mogelijkheid om bij de gemeente krediet aan te vragen voor de sanering van schulden of het doen van onvoorziene uitgaven. De gemeente zal een betalingsregeling met u opstellen.

Voorwaarden

De gemeente of de (gemeentelijke) kredietbank kan dit krediet onder specifieke voorwaarden verstrekken.

Gang van zaken

U kunt een verzoek om krediet of schuldsanering indienen bij de gemeente.

Meenemen

  1. Recent loonstrookje.
  2. Recent bankafschrift.
  3. Uw huurcontract.
  4. Een bewijs van uw schulden of een factuur van aanschaf.

Verwijzingen