Koninklijk predikaat, aanvraag

Product informatie

Samenvatting

Het predikaat 'koninklijk' is een onderscheiding waardoor een bedrijf de Koninklijke kroon bij de bedrijfsnaam mag toevoegen en het begrip 'koninklijk' mag voeren. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. Deze titel krijgt u dan ook niet zo maar. Let dus op de voorwaarden.

Voorwaarden

Hierbij gelden de volgende voorwaarden

 1. Dit recht geldt slechts voor ondernemingen en verenigingen.
 2. De organisatie moet tenminste 100 jaar bestaan.
 3. De onderneming moet van nederlandse oorsprong zijn.
 4. De organisatie moet volledig zelfstandig zijn.
 5. Het beleid en de financiƫle positie moeten solide zijn.
 6. Bestuurders en managers moeten van onbesproken gedrag zijn.
 7. Een vereniging mag niet het doel hebben politieke, commerciƫle, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen te verbreiden.
 8. Het recht het predikaat 'koninklijk' te voeren is strikt op naam van het bedrijf (en niet een product) en is niet overdraagbaar.
 9. Het voeren van dit recht is aan een termijn verbonden van maximaal 25 jaar.
 10. Bij overname van het bedrijf of grote structurele wijzigingen vervalt dit recht.

Gang van zaken

 1. Dien een degelijk en goed onderbouwd verzoek in bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf, vereniging of instelling is gevestigd. De burgemeester zendt het verzoek door naar de Commissaris van de Koning van de provincie waarin de betreffende gemeente is gelegen.
 2. Het kabinet van de Commissaris van de Koning doet een grondig onderzoek naar het wel en wee van uw bedrijf, vereniging of instelling.
 3. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, maakt de Commissaris van de Koning een advies en stuurt dit met de aanvraag naar de particulier secretaris van Zijne Majesteit de Koning.
 4. Aan de hand van de adviezen neemt de koning zelf een beslissing. De beslissing van de koning wordt door de Commissaris van de Koning aan u bericht.
 5. De Commissaris van de Koning of de burgemeester reikt de bij het predikaat behorende oorkonde uit, doorgaans bij een hiervoor georganiseerde feestelijke bijeenkomst.

Eens per jaar publiceert de Staatscourant een lijst van alle organisaties die gerechtigd zijn tot het voeren van het predikaat 'Koninklijke'.

Meenemen

 1. U kunt uw aanvraag doen door middel van een brief met daarin uw verzoek met redenen omkleed.
 2. Voeg daarbij documenten die uw rechten op het voeren van het predikaat ondersteunen.

Tips

Voor meer informatie over de randvoorwaarden, procedure en uitingsvormen van het predikaat 'koninklijk' kunt u terecht op de website van het Koninklijk Huis.