Klacht tegen ambtelijk optreden

Product informatie

Samenvatting

Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afhandelen.

Van toepassing is de klachtenverordening van de gemeente Leiderdorp. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke klachtencoördinator. De klachtencoördinator is per e-mail bereikbaar op juridischezaken@servicepunt71.nl

Gang van zaken

  1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders.
  2. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
  3. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening (bijvoorbeeld de Nationale ombudsman) aanvragen.

Meenemen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Geeft u in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren