Klacht over behandeling gemeente

Product informatie

Samenvatting

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen over deze persoon.

Voor het indienen van een klacht is de klachtenverordening van de gemeente Leiderdorp van toepassing. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke klachtencoördinator.

De klachtencoördinator is per e-mail bereikbaar op juridischezaken@servicepunt71.nl

Gang van zaken

Wat u moet weten
  • uw klacht mag niet anoniem zijn
  • uw klacht mag niet discriminerend zijn
We hebben in ieder geval nodig:
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
  • uw klacht
  • uitleg over uw klacht
  • uw handtekening

U kunt uw klacht via het online formulier, schriftelijk of per e-mail indienen bij de gemeente. U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
info@leiderdorp.nl

Wat gebeurt er met uw klacht
  • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
  • Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
  • U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
Niet eens met de behandeling van uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Digitale formulieren