Kindermishandeling: overdracht, cursus voor begeleiders

Product informatie

Samenvatting

Ouders die als kind fysiek en emotioneel mishandeld of verwaarloosd zijn, lopen een verhoogd risico dat zij bij het opvoeden van hun kinderen ook tot mishandeling en verwaarlozing overgaan. Dit patroon noemt men intergenerationele overdracht. De voorlichting is gericht op professionals en vrijwilligers op het gebied van opvoedingsondersteuning.

Voorwaarden

De voorlichting richt zich op professionals en vrijwilligers die activiteiten uitvoeren rond opvoedingsondersteuning. Dit kunnen zijn: cursusleiders, maatschappelijk werkers, opvoedingsondersteuners, buurtwerkers etc.

Gang van zaken

De gemeente geeft u informatie of verwijst u door.

Achtergrond

Voorlichting wordt geven over de achtergronden van intergenerationele overdracht van kindermishandeling (binnen de context van het gezin).

Besproken wordt:

  • Hoe intergenerationele overdracht van kindermishandeling plaatsvindt.
  • Wat het effect van intergenerationele overdracht van kindermishandeling is op de opvoeding van de kinderen.