Kindermishandeling en seksueel misbruik, training voor docenten

Product informatie

Samenvatting

Aangezien veel kindermishandeling en seksueel misbruik begint in de basisschoolleeftijd is het vanuit preventief oogpunt belangrijk en zinvol om het accent te leggen bij kinderen in deze leeftijdsgroep. De training is bestemd voor leerkrachten en gaat over mishandeling en misbruik binnen en buiten het gezin.

Voorwaarden

De training is bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Gang van zaken

De gemeente geeft u informatie of verwijst u door.

Achtergrond

Praktische informatie

De training wordt op maat gegeven en duurt één dag. Het gehele schoolteam neemt hieraan deel. De tijd wordt in overleg vastgesteld.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Signaleren en wat de leerkracht ermee kan doen. Omgaan met de ouders. De rol van de leerkracht. Verwijs- en hulpverleningsmogelijkheden.
  • Preventie op school: aandacht voor schoolbeleid en lesprogramma's.

Bij de training worden verschillende werkvormen gebruikt: inleidingen, video, discussie, werken in groepen.

Plaats

De locatie wordt in overleg vastgesteld.