Kinderhulp bij verslaving of stoornis van ouders

Product informatie

Samenvatting

Als een vader of moeder psychisch ziek of verslaafd is, kan dit ook voor een kind of jongere ingrijpende gevolgen hebben. Hierover praten en dingen doen met andere kinderen die weten wat het is om een vader of moeder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen te hebben, werkt vaak goed.

Voorwaarden

  • De doe-praat groep is voor kinderen van 8 tot 12 jaar,
  • met een vader of moeder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of deze vorm van kinderhulp passend is bij de gezinssituatie, of dat andere maatregelen gewenst zijn.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van hulp voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Hoe kan eventueel binnen het gezin de juiste oplossing worden gevonden?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in de opvang van de kinderen binnen het gezin?

Achtergrond

Kinderen nemen vaak allerlei verantwoordelijkheden over, zoals het huishouden of het zorgen voor een jonger broertje of zusje.

Jongeren lopen rond met allerlei vragen en gevoelens. Vragen over de ziekte of verslaving zelf, of over wat je met een vader of moeder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen kunt doen als je vader of moeder zich vreemd gedraagt.

Ook hebben kinderen vaak gevoelens van schuld of schaamte, omdat niemand weet wat er thuis aan de hand is.

In de praat- en doegroepen leren kinderen omgaan met hun situatie.

De groep

In de groep ontmoeten kinderen die een vader of moeder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen hebben elkaar. De groep is geen therapie of behandeling. In de groep komen herkenbare thema's aan bod. Er wordt niet alleen gepraat, maar ook veel gedaan, zoals tekenen, toneel spelen of video kijken.