Kinderen met verstandelijke beperking, logeren

Product informatie

Samenvatting

Logeeropvang is bedoeld voor iedereen met een verstandelijke beperking die nog thuis woont. Ook is logeeropvang voor mensen met een meervoudige handicap. In het logeerhuis kunnen deze mensen een paar dagen doorbrengen. Daarnaast kunnen ouders in contact worden gebracht met logeergezinnen en bemiddelen in logeeropvang.

Voorwaarden

Kinderen met een verstandelijke beperking.

Gang van zaken

De gemeente kan u informatie hierover geven en u doorverwijzen.

Achtergrond

Een verblijf in het logeerhuis is altijd tijdelijk. Er is opvang voor weekenden, doordeweekse dagen en vakantie-opvang.