Kinderen met problemen, zorg

Product informatie

Samenvatting

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Te denken valt aan kinderen met medische problemen, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand. De kinderen kunnen zowel in groepsverband of in de thuissituatie aanvullende zorg en opvang worden geboden.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of uw kind voor zorg in aanmerking komt en welke vorm van zorg het beste bij uw kind past.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van zorg voor uw kind te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Wat kunt u en uw kind zelf aan problemen oplossen, eventueel met aanvullende zorg?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen aan de oplossing van de problematiek?

Meenemen

  1. Alle documenten over de problematiek van uw kind.