Kinderen met ontwikkelingsproblemen, begeleiding

Product informatie

Samenvatting

Integrale Vroeghulp is er voor ouders met een kind van 0-5 jaar met een achterstand in de ontwikkeling op motorisch en/of verstandelijk en/of sociaal/emotioneel terrein. Het gaat om complexe problematiek waarvoor een integrale benadering erg nodig is.

Voorwaarden

Kinderen van 0 - 5 jaar met complexe ontwikkelingsproblematiek.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor bandeling van uw kind in aanmerking komt en welke vorm van behandeling het beste bij uw kind past.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van behandeling voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • In hoeverre uw kind zelfstandig de ontwikkelingsproblemen kan overwinnen.
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in het oplossen van de ontwikkelingsproblemen van uw kind.

Meenemen

1. Alle documenten over de ontwikkelingsproblemen van uw kind.