Kinderen met een stoornis, integratie

Product informatie

Samenvatting

Heeft uw kind een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of lichamelijke beperking? Wilt u toch gebruik maken van een reguliere kinderopvangvoorziening (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang)? Dan kan de gemeente mogelijk helpen.

Voorwaarden

Het betreft een kind met:

 • Lichamelijke/ verstandelijke/zintuiglijke beperking
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Chronische ziekte
 • Een vermoede beperking of achterstand

Gang van zaken

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor reguliere kinderopvang in aanmerking komt en welke vorm van kinderopvang het beste bij uw kind past.
 4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van opvang voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • In hoeverre uw kind zelfstandig zoveel mogelijk kan bijdragen bij de integratie.
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in de integratie van uw kind.

Meenemen

 1. Alle documenten over de stoornis van uw kind.