Kinderen als getuige van huiselijk geweld, cursus

Product informatie

Samenvatting

Getuige zijn van geweld is voor kinderen ingrijpend. De gevolgen voor kinderen worden mede bepaald door de aard en de leeftijd van het kind, de duur en de ernst van het geweld en de relatie van het kind met de pleger en met het slachtoffer. In de cursus worden kinderen tussen de 8 en 12 jaar geholpen met deze ervaringen om te gaan.

Voorwaarden

De cursus is bedoeld voor meisjes en jongens tussen de 8 en 12 jaar die getuige zijn geweest van fysiek geweld in de thuissituatie of van ernstige en herhaalde dreiging met geweld.

Kinderen die getuige waren en daarnaast zelf mishandeld zijn, kunnen ook deelnemen aan de groep.

Gang van zaken

De gemeente kan u hierover informatie geven of u doorverwijzen.

Achtergrond

Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die getuige zijn geweest van geweld in de thuissituatie, verschillende problemen kunnen ontwikkelen. Dit kunnen zowel psychosomatische als gedragsmatige problemen zijn.

Gevoelens van schaamte en angst en loyaliteitsproblemen maken meestal deel uit van de klachten. Getuige zijn van geweld vergroot de kans op een gewelddadige relatie in het volwassen leven. In de meeste situaties gaat het om geweld van de (stief) vader tegen de moeder.

Uit onderzoeken blijkt ook dat kinderen soms pas op latere leeftijd klachten of problemen ontwikkelen. Een preventieve groep als 'Let op de kinderen' kan dit helpen voorkomen.

De cursus
De inhoud van de cursus is erop gericht dat kinderen:

  • Leren gevoelens te uiten over de ervaringen met geweld.
  • Idee├źn en opvattingen over (gebruik van) geweld bijstellen.
  • Ruimte geven aan gevoelens van loyaliteit.
  • Zelfvertrouwen wordt vergroot.
  • Positieve ervaringen worden geboden.
  • Sociale steun wordt versterkt.

Het uiteindelijke doel is te voorkomen dat kinderen in hun volwassen leven geweld gaan gebruiken of terechtkomen in een gewelddadige partner/ gezinssituatie.

Er zijn meerdere bijeenkomsten voor de kinderen. Iedere bijeenkomst heeft een thema, zoals 'geheim' of 'ruzie'. Naar aanleiding van een verhaal over het thema, leren kinderen hun eigen gevoelens en ervaringen te delen.

Een paar maanden na afloop van de groep is er een terugkombijeenkomst.

Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten voor de moeders. Deze bijeenkomsten zijn informatief van aard. Ze zijn onder meer bedoeld om informatie te geven over: het doel van de groep, gevolgen van geweld en thema's als loyaliteit en gevoelens van schuld bij kinderen.

Naast deze informatie is psycho-educatie een belangrijk doel.

De uitvoering vindt plaatst in de gebouwen van het RIAGG.