Kinderdagverblijf

Product informatie

Samenvatting

Werken u en uw partner overdag? Zijn er andere redenen waarom u niet elke dag voor uw kind(eren) kunt zorgen? Of wilt u uw kind al vroeg kennis laten maken met andere kinderen? Een kinderdagverblijf is dan wellicht de juiste opvang van uw kind.

Voorwaarden

De bijdragen zijn afhankelijk van uw inkomen.

U komt in aanmerking voor een bijdrage indien u als ouder:

  1. beiden het werk combineert met de verzorging van uw kind (dit geldt ook voor zelfstandigen).
  2. een (re)integratietraject volgt én bijstand heeft, of een uitkering IOAW of IOAZ of een uitkering Algemene nabestaandenwet heeft.
  3. een (re)integratietraject via de gemeente volgt én u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf.
  4. als u inburgeringsplichtig bent (oudkomers en nieuwkomers).
  5. jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft én een opleiding volgt.
  6. student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos.

U behoort ook tot de doelgroep die recht heeft op een bijdrage in de kosten van kinderopvang als u via het UWV een (re)integratietraject volgt én een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of Wajong) of WW-uitkering heeft. In dat geval betaalt het UWV mee in de kosten van kinderopvang.

Wanneer u niet zeker bent of u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u nadere informatie vinden op de website van de Belastingdienst of informeer bij de gemeente, want ook die levert een bijdrage in bijzondere gevallen.