Jongerenhulp via internet

Product informatie

Samenvatting

Veel jongeren hebben moeite om hulp te zoeken. De drempel naar de reguliere zorg en preventie is te hoog. Het blijkt dat veel jongeren op Internet zoeken naar informatie over onder andere depressie. De online cursus gripopjedip.nl van het Trimbos instituut biedt die mogelijkheid.

Voorwaarden

Aan de chatcursus kunnen jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar meedoen.

Gang van zaken

Jongeren kunnen zich aanmelden via de website van Korrelatie. Via e-mail ontvangen ze vervolgens een depressielijst en een vragenlijst naar achtergronden en motivatie. Op basis van deze informatie wordt besloten of dit aanbod geschikt is voor de betreffende jongere. Jongeren kunnen anoniem blijven.

Achtergrond

De chatcursus

Op de website www.gripopjedip.nl en in de chatbox wordt informatie gegeven over het ontstaan van sombere gevoelens en wat er tegen gedaan kan worden. In de chatbox is de interactie tussen de deelnemers een belangrijk aspect.

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • hoe gedachten je stemming kunnen bepalen
  • hoe je je stemming kan meten
  • welke denkfouten mensen maken
  • het ondernemen van leuke activiteiten
  • contacten leggen met anderen
  • omgaan met conflicten

Deelnemers ontvangen na elke sessie het volgende hoofdstuk van de cursus per e-mail. De oefeningen worden in die week gedaan en komen terug in de volgende sessie.

Praktische informatie

De chatcursus wordt in samenwerking met de GGZ-instellingen Parnassia en Altrecht uitgevoerd. Het contact met de deelnemers loopt via e-mail en een gesloten chatbox.

Dat wil zeggen dat jongeren alleen mee kunnen doen als ze een wachtwoord hebben gekregen.

De chatgroep is een vaste groep chatters die acht keer bij elkaar komt. Elke chatsessie duurt circa 1,5 uur. Tussen de bijeenkomsten door moeten thuis opdrachten gemaakt worden.

Plaats

De bijeenkomsten vinden plaats in de chatboxes van www.gripopjedip.nl.