Jongerenhulp bij verslaving of stoornis van ouders

Product informatie

Samenvatting

Als een vader of moeder psychisch ziek of verslaafd is, kan dit ook voor een kind of jongere ingrijpende gevolgen hebben. Om hen om te helpen gaan met deze situatie worden hulpgroepen georganiseerd. Daarin kunnen jongeren met elkaar praten over hun situatie en samen dingen doen. Dit helpt hen met hun situatie om te gaan.

Voorwaarden

De groep is bestemd voor jongeren van 12 tot 24 jaar, met een vader of moeder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De groepen zijn naar leeftijd ingedeeld.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of deze vorm van jongerenhulp passend is bij de gezinssituatie, of dat andere maatregelen gewenst zijn.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van hulp voor u te realiseren.


Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Hoe kan eventueel binnen het gezin de juiste oplossing worden gevonden?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in de opvang van de jongeren binnen het gezin?

Achtergrond

Kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen nemen vaak allerlei verantwoordelijkheden over, zoals het huishouden of het zorgen voor een jonger broertje of zusje.

Jongeren lopen rond met allerlei vragen en gevoelens. Vragen over de ziekte of verslaving zelf, of over wat je kunt doen als je vader of moeder zich vreemd gedraagt. Gevoelens van schuld of schaamte, omdat niemand weet wat er thuis aan de hand is.

Hierover praten en dingen doen met andere jongeren die weten wat het is om een vader of moeder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen te hebben, werkt vaak goed.

De groep

In de groep ontmoeten jongeren die een vader of moeder met psychiatrische en/of verslavingsproblemen hebben elkaar. De groep is geen therapie of behandeling. In de groep komen herkenbare thema's aan bod. Er wordt niet alleen gepraat, maar ook veel gedaan, zoals tekenen, toneel spelen of video kijken.