Jeugdhulpverlening en jongerenwerk, subsidie

Product informatie

Samenvatting

Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezighoudt met jeugdhulpverlening en/of jongerenwerk? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Voorwaarden

Er zijn verschillende categorieën gemeentelijke subsidies

  1. Een waarderingssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten.
  2. Een uitvoeringssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten van belang acht, zonder dat ze deze activiteiten naar aard en omvang beïnvloedt.
  3. Een budgetsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten zodanig van belang acht dat ze die naar aard en omvang beïnvloedt.
  4. Een eenmalige subsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt voor een activiteit met een eenmalig karakter.
  5. Een jubileumsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.
  6. Een startsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt om een instelling de gelegenheid te geven te starten met nieuwe activiteiten.

Jeugdhulpverlening en jongerenwerk

Voor welke categorie subsidie jeugdhulpverlening en jongerenwerk in aanmerking kunnen komen, is afhankelijk van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid. Hierbij geldt dat voor subsidie een vast budget is geraamd, zodat het mogelijk is dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, maar er geen budget meer voorhanden is.

Gang van zaken

De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren