Jachtakte

Product informatie

Samenvatting

In Nederland is het jagen op wild in principe niet toegestaan. Onder bepaalde voorwaarden en met beperkingen kunt u een jachtakte krijgen. Beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn de duur van het jachtseizoen, jagen op aangewezen percelen of uitsluiting van jagen op beschermde diersoorten.

Voorwaarden

Om voor een jachtakte in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent gerechtigd tot de jacht, of u heeft toestemming om de jacht uit te oefenen
 • u heeft met goed gevolg een jachtexamen afgelegd
 • u heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
 • er is geen grond om aan te nemen dat u misbruik zult maken van de jachtbevoegdheid en om wapens en munitie te hebben
 • aan u is - op het moment van de aanvraag - niet de bevoegdheid om te jagen ontzegd
 • u bent in de 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag niet veroordeeld voor één van de - in de jachtwet genoemde - strafbare feiten

Gang van zaken

Om een jachtvergunning te verkrijgen, dient u bij de politie een aanvraag in.

Meenemen

Voor afhandelen van de aanvraag heeft de politie het volgende van u nodig:

 • geldig legitimatiebewijs
 • wapenvergunning
 • 2 pasfoto's die niet zijn gebruikt.
 • een uittreksel uit het bevolkingsregister
 • een jachtverzekeringsbewijs
 • een jachtdiploma
 • een huurcontract of eigendomsbewijs van de jachtgrond of een gastverklaring (inclusief volledige kadastrale gegevens van de jachtgrond)