Jaaropgaven Sociale Zaken

Product informatie

Samenvatting

Uitkeringsgerechtigden of anderen die in het kader van de Participatiewet volledig of deels een beroep hebben gedaan op financiƫle ondersteuning krijgen jaarlijks een jaaropgave. Dit geldt ook voor de inkomensvoorzieningen in het kader van de Ioaw en Ioaz.

Voorwaarden

U heeft deze jaaropgave onder meer nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting, huurtoeslag of studiekostenfinanciering.

Gang van zaken

U krijgt de jaaropgave in 2-voud toegezonden. Gebeurt dat niet, neemt u dan contact op met de gemeente.