Inkomenstoeslag, aanvraag

Product informatie

Samenvatting

Deze individuele inkomenstoeslag wordt door de gemeente eenmaal per 12 maanden uitgekeerd aan personen met een minimum inkomen en geen uitzicht op werk. Deze toeslag is niet gekoppeld aan bijzondere kosten en is dus vrij te besteden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u tussen de 23 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent en u heeft

  1. langdurig een inkomen ontvangen niet hoger dan de bijstandsnorm

  2. langdurig geen inkomsten uit of in verband met arbeid ontvangen

  3. geen vermogen hoger dan de in de WWB geldende norm

  4. voldoende geprobeerd om algemeen geaccepteerde arbeid te krijgen

  5. voor de afgelopen periode van 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen

Als u arbeidsongeschikt bent en u heeft een gedeeltelijke WAO-, WGA- (WIA), WAZ- of Wajong-uitkering.

De gemeente stelt de hoogte van de toeslag vast.

Gang van zaken

  1. Het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag kunt u bij de gemeente of het UWV Werkbedrijf krijgen.
  2. Na het terugsturen van het ingevulde formulier ontvangt u schriftelijk bericht over uw aanvraag.
  3. U kunt de toeslag iedere 12 maanden opnieuw aanvragen.

Meenemen

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag en de daarin gevraagde bewijsstukken.

Achtergrond

Deze toeslag is in het leven geroepen om personen, die geen perspectief hebben op arbeid en dus ook geen verhoging van het inkomen door werk, een vergelijkbare inkomenspositie te bieden als personen van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze ontvangen immers een hogere uitkeringsnorm.

Met de verstrekking van de individuele inkomenstoeslag wordt bereikt dat er ruimte binnen het budget ontstaat waardoor er hogere kosten kunnen worden voldaan, bijvoorbeeld vervangingsuitgaven.

Landelijke wetten

Digitale formulieren