Informatiestand plaatsen

Product informatie

Samenvatting

Wanneer u aan de openbare weg, het openbare water, maar ook op particulier terrein met een auto, kraam, tafel of een ander middel een standplaats in wilt nemen om informatie te bieden, heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Voorwaarden

Bij de toekenning van een vergunning let de gemeente op

  1. De aard, omvang en doel van uw activiteit.
  2. Mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer.
  3. De bepalingen in het bestemmingsplan.
  4. Het straatbeeld.
  5. Bijzondere omstandigheden.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

Verklaring over

  1. Reden.
  2. Datum.
  3. Tijdstip/periode.
  4. Plaats.

Kosten

Voor één dag € 41,15

voor meedere dagen € 120,45