Industrie/bedrijfsterrein, huren of kopen

Product informatie

Samenvatting

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? In de regel geeft de gemeente bedrijfsterreinen uit. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente kan u alleen een bedrijfsterrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

  1. De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark.
  2. De voorwaarden hebben veelal betrekking op de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel en de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert.
  3. Soms wordt ook gelet op de soort werkgelegenheid (werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werklozen).

Gang van zaken

De procedure is afhankelijk van de aanvraag. U kunt het beste contact opnemen met de gemeente.

Meenemen

  1. De gemeente vraagt u om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen.
  2. Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen.

Tips

Kijk voor meer informatie over bedrijven in de regio op http://www.economie071.nl/