Incasso, machtigen of machtiging intrekken

Product informatie

Samenvatting

Het is mogelijk de gemeente te machtigen tot het automatisch afschrijven van het totale aanslagbedrag in meerdere termijnen. Het aantal termijnen hangt af van de hoogte van het aanslagbedrag.

Aanslagbedragen beneden € 50,- of boven € 2.000,- worden in drie termijnen afgeschreven.

Ligt het aanslagbedrag tussen de € 50,- en € 2.000,-, dan wordt het totale aanslagbedrag in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven.

Voorwaarden

Het saldo op de bank- of girorekening waarvan de incassering plaatsvindt moet voldoende toereikend zijn.

Gang van zaken

Heeft u de gemeente gemachtigd tot automatische incasso, dan wordt elke maand, te beginnen met de laatste dag van de maand na ontvangst van het aanslagbiljet, een tiende deel van het totale aanslagbedrag van uw bank- of girorekening afgeschreven.