Huwelijk in het buitenland

Product informatie

Samenvatting

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Voor sommige landen is hiervoor een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Voorwaarden

Polygame huwelijken of huwelijken met minderjarigen worden in Nederland niet erkend.

Gang van zaken

Wie kunnen aan u de verklaring afgeven?

  • als u in Nederland woont, door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw woonplaats
  • als u in Nederland heeft gewoond, door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw laatste woonplaats in Nederland
  • als u niet in Nederland woont of heeft gewoond, door de Nederlandse ambassade of consulaat van het land waar uw huwelijk plaatsvindt

Meenemen

Beide partners hebben nodig

  • geldig legitimatiebewijs
  • geboorteakte, te krijgen in uw geboorteplaats
  • uittreksel van de bevolkingsadministratie met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat
  • eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, te krijgen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden

Of als u in het buitenland woont: een bewijs dat u daar woont en een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land.

Aanvullende randvoorwaarden

  • als bovenstaande documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten ze worden vertaald voordat u ze kunt gebruiken
  • afhankelijk van het land van herkomst van deze documenten kan legalisatie van de stukken vereist zijn; de ambtenaar van de burgerlijke stand kan u hierover informeren

Kosten

De kosten van een verklaring van huwelijksbevoegdheid bedragen €24,60.