Huwelijk

Product informatie

Samenvatting

Uw trouwdag is één van de mooiste dagen in uw leven.

Waarom zou u deze dag niet vieren in Leiderdorp? Onze gemeente biedt veel mogelijkheden om er een onvergetelijke dag van te maken.

Als u wilt trouwen, meld dan uw trouwplannen wel van te voren aan de gemeente.

U kunt telefonisch uw trouwdatum en locatie aan ons doorgeven.

In Nederland trouwde u automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekende dat u al uw bezittingen met uw man of vrouw deelde. Per 1 januari 2018 is de wet veranderd. Sinds die datum trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u het anders regelen? Dan kunt u vooraf door een notaris een akte met huwelijkse voorwaarden laten opmaken.

Voorwaarden

 • U bent beiden 18 jaar of ouder.

 • U bent geen bloedverwant in de eerste, tweede, derde of vierde graad. Bent u broer(s) of zus(sen) door adoptie of erkenning? Dan kunt u mogelijk toestemming krijgen om met elkaar te trouwen. Dit heet huwelijksdispensatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 • U bent beiden niet al getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.

 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.

 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of Kantonrechter.

Gang van zaken

Melding voorgenomen huwelijk (voorheen ondertrouw)

 • U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Dit kan vanaf 1 jaar voor de huwelijksdatum.

 • De melding is 1 jaar geldig na ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.

 • Woont u beiden in het buitenland en heeft in ieder geval één van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Trouwambtenaar kiezen

Een trouwambtenaar sluit een huwelijk of registreert een partnerschap.

 • U kiest welke trouwambtenaar de ceremonie voor u mag uitvoeren.

 • De trouwambtenaar neemt ongeveer twee weken voor de huwelijks- of partnerschapsregistratiedatum contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Hier bespreekt u uw persoonlijke wensen.

 • Is de trouwambtenaar van uw keuze niet beschikbaar, dan verzorgt een andere trouwambtenaar uw ceremonie.

 • Om de keuze iets makkelijker te maken, presenteren de buitengewoon ambtenaren zich hier.

 • Bij een gratis huwelijk of registreert een partnerschap kunt u niet zelf kiezen: u krijgt een trouwambtenaar toegewezen

Gasttrouwambtenaar

U kunt een familielid, vriend, kennis uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken. Of een ambtenaar uit een andere gemeente vragen om dit te doen. Deze persoon wordt dan voor 1 dag benoemd tot gasttrouwambtenaar. Bij de plechtigheid is ook altijd een ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Leiderdorp aanwezig. Die ziet erop toe dat de ceremonie op de juiste wijze verloopt. De ceremonie duurt niet langer duurt dan 45 minuten (binnenkomst, verwelkoming, toespraak, voltrekking, tekenen van de akten, felicitaties).

Deze persoon wordt dan namens het College van B&W benoemd als Babs voor één dag en zal ook door de Rechtbank van Den Haag beëdigd worden. Hieraan zijn kosten verbonden.

De aanvraag bestaat uit 2 stappen:

 1. U dient de aanvraag voor een gasttrouwambtenaar uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie in.

 2. De gasttrouwambtenaar levert zelf de benodigde documenten uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in.

De formulieren Verzoek benoeming Trouwambtenaar voor een dag en Verzoek benoeming en beëdiging Trouwambtenaar voor een dag vindt u onder Digitale formulieren.


Trouwlocaties

Behalve in het gemeentehuis is trouwen of partnerschapsregistratie ook mogelijk in:

Brasserie Park

Van Diepeningenlaan 2

2352 KA Leiderdorp

telefoon 071-58 92 388

Brasserie Meelfabriek Zijlstroom

Zijldijk 28

2352 AB Leiderdorp

telefoon 071-54 25 580

De Dorpskerk

Hoofdstraat 19

2351 AA Leiderdorp

telefoon 071-54 14 926

De Lindenhof Bed & Breakfast

Achthovenerweg 7

2351 AX Leiderdorp

071 - 541 56 57

De Hollandsche Tuyn

Hoofdstraat 24

2351 AK Leiderdorp

071 - 541 14 64

Rederij Van Hulst Groene Hart Cruises

Zijldijk 30

2352 AB Leiderdorp

071 - 250 19 00


De gemeentelijke kosten (leges) voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het gemeentehuis en overige locaties zijn gelijk. U zult wel rekening moeten houden met extra kosten voor het gebruik van Brasserie Park, Brasserie De Meelfabriek, de Dorpskerk, De Lindenhof Bed & Breakfast, De Hollandsche Tuyn en Rederij Van Hulst Groene Hart Cruises.

Meenemen

 1. Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.
 2. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
 3. Indien (1 van) u beiden vreemdeling is/bent: een verklaring van ongehuwdheid.

Kosten

Het tarief van een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

Bedrag

Maandag om 8.30 uur of 9.00 uur *

kosteloos

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur **

€ 341,45

Zaterdag (in het gemeentehuis alleen tussen 9.00-12.00 uur)**

€ 615,-

Aangewezen dagen en Adv-dagen**

€ 615,-

Buitengewone uren**

€ 615,-

Benoeming Trouwambtenaar (Babs) voor een dag

€ 34,10

Benoeming & beëdiging Trouwambtenaar (Babs) voor een dag

€ 102,35

Getuigen van de gemeente, per getuige

€ 17,40-

Trouwboekje (standaard)

€ 18,85

Trouwboekje (luxe)

€ 37,80

Wijziging reservering huwelijk

€ 28,15

* Kosteloze huwelijken worden alleen voltrokken in het gemeentehuis van Leiderdorp en niet op de externe locaties. Deze mogelijkheid geldt alleen voor inwoners van Leiderdorp

** Deze tarieven gelden ook voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op externe locaties.

Achtergrond

Status van het huwelijk

Een burgerlijk huwelijk is een van rechtswege erkende vereniging tot duurzame levensgemeenschap. Het regelt de juridische kant van het samenleven van 2 mensen. Een huwelijk begint met de huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Uitzonderingen op regels

 1. U doet melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Voor sommige mensen (bijvoorbeeld asielzoekers of mensen die diplomatieke status bezitten) gelden afwijkende regels.

 2. Als u beiden buiten Nederland woont en tenminste 1 van u heeft de Nederlandse nationaliteit dan kunt u uw huwelijksmelding in Den Haag doen.

Tips

Kosteloos trouwen is wettelijk gezien mogelijk. Informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen.

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Andersom is niet mogelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. U kunt hiervoor terecht in iedere gemeente.

Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken.