Hulpverlening, onverzekerd

Product informatie

Samenvatting

Niet alle hulp of zorg die u mogelijk wenst is in het pakket opgenomen van uw verzekeraar. U zult bij andere hulpleveranciers hiervoor terecht moeten. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Mogelijk biedt uw verzekeraar of werkgever een vergoeding, anders kunt u bij de gemeente terecht voor mogelijke vergoeding van de kosten.

Voorwaarden

  1. De hulpverlening is niet declareerbaar bij een andere instantie (zorgverzekeraar of Rijksoverheid).
  2. De hulpverlening moet noodzakelijk zijn voor uw herstel.
  3. U heeft te weinig inkomen om de aanvullende hulp zelf te betalen.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of de hulpverlening noodzakelijk is voor uw herstel en of andere instanties niet aanspreekbaar zijn voor vergoeding van de kosten van hulpverlening.
  4. Afhankelijk hiervan zal de gemeente besluiten de kosten van de hulpverlening wel, deels of niet te vergoeden.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Is de hulpverlening noodzakelijk of zijn er alternatieven?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in de hulp, zodat u geen of zo weinig mogelijk aanvullende hulpverlening nodig heeft?

Achtergrond

Bij langdurige ziekte of handicap, maar ook bij ernstige ziekte kan het belangrijk zijn om naast de geïndiceerde zorg en hulp, aanvullende hulpverlening aan te vragen.

Deze hulp kan bestaan uit extra oppashulp, persoonlijke verzorging van uzelf, huishoudelijke zorg, meegaan naar dokters- of ziekenhuisbezoek, begeleiding bij sociale bezoekjes of medicijnen toedienen.

De hulp kan elke dag op elk tijdstip worden gegeven, veelal in dagdelen.

Suggestie: wellicht is het zinvol om te informeren naar vrijwillige thuiszorg. Deze hulp is vergelijkbaar met de steun die u krijgt van partner, familie of vrienden, de zogenaamde mantelzorg.