Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

Product informatie

Samenvatting

Bent u door een beperking, ziekte of ouderdom afhankelijk van een rolstoel of andere hulpmiddelen? Krijgt u deze kosten niet (volledig) vergoed van uw ziektekostenverzekering? Dan heeft u mogelijk recht op een financiƫle bijdrage of voorziening van de gemeente.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Iedere burger die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er zijn wel voorwaarden:

  1. U kunt alleen een vergoeding aanvragen in de gemeente waar u woont.

  2. U kunt voor de betreffende kosten op geen enkele andere voorziening een beroep doen, bijvoorbeeld vanuit uw ziektekostenverzekering.

Voorzieningen

Hierbij kunt u denken aan allerlei soorten hulpmiddelen die mensen met een beperking en ouderen meer mobiel maken of houden. Te denken valt aan een rolstoel, scootermobiel en een speciale driewielfiets.

Gang van zaken

Ondersteuning die tot 2019 wordt geboden door Pluspunt, Sociaal Cultureel werk, het Sociaal Team Leiderdorp, Sportservicepunt en mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning, is overgenomen door Incluzio Leiderdorp.

U kunt van 9.00 uur tot 17.00 uur terecht bij Incluzio in De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Incluzio Leiderdorp is ook bereikbaar via telefoonnummer 071-541 35 36 en e-mailadres: leiderdorp@incluzio.nl. Meer informatie over Incluzio Leiderdorp vindt u op www.incluzioleiderdorp.nl