Huisvesting, noodopvang

Product informatie

Samenvatting

Heeft u geen woning, bent u het huis uitgezet of is door brand of storm uw woning niet bewoonbaar? U kunt dan gebruik maken van de noodopvang voor huisvesting. Deze vorm van opvang is van tijdelijke aard totdat u weer over een woning beschikt.

Voorwaarden

  1. Bij schade aan uw woning door bijvoorbeeld brand of storm dient u eerst contact op te nemen met uw verzekeraar. Meestal regelen zij voor u de noodopvang.
  2. Bent u uit het huis gezet of om andere redenen zonder woning, dan neemt u direct contact op met de gemeente.

Gang van zaken

De gemeente zal u doorverwijzen naar een instelling die de noodopvang, passend bij uw situatie, voor u regelt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

- tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van een woonruimte

- tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van een woonruimte met andere woonruimte

- tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte

van de Huisvestingwet € 219,05