Huishoudelijke hulp:

Product informatie

Samenvatting

Als iemand zijn of haar eigen huishouden niet meer kan doen dan kan huishoudelijke ondersteuning een uitkomst zijn. Huishoudelijke taken zoals het wassen van kleding of het schoonmaken van het huis worden dan overgenomen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp indien:

  1. U zelf het huishouden niet kunt doen en daarmee op termijn een onleefbare situatie ontstaat.

  2. U niet kunt terugvallen op mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren, vrijwilligers e.d.).

  3. De situatie niet is te verbeteren met de inzet van aanvullende hulpmiddelen, uw ziektekostenverzekering of een algemene voorziening.

U kunt alleen hulp aanvragen in de gemeente waar u woont.

Gang van zaken

Zodra een inwoner een melding maakt, voert Incluzio het onderzoek uit. Daarvoor heeft Incluzio 6 weken de tijd. Incluzio kijkt naar eigen kracht, naar voorliggende voorzieningen en naar het eigen netwerk. Is daar geen oplossing, dan komt maatwerk aan de orde. De melding wordt dan na dit onderzoek omgezet in een aanvraag (een getekend gespreksverslag) en wij sturen dat naar de backoffice. Die heeft dan 2 weken de tijd om het besluit te nemen. Totaal dus 8 weken doorlooptijd.

Neem voor meer informatie contact met op met incluzio https://www.incluzioleiderdorp.nl/contact