Huishoudelijke hulp

Product informatie

Samenvatting

Als iemand zijn of haar eigen huishouden niet meer kan doen dan kan huishoudelijke ondersteuning een uitkomst zijn. Huishoudelijke taken zoals het wassen van kleding of het schoonmaken van het huis worden dan overgenomen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp indien:

  1. U zelf het huishouden niet kunt doen en daarmee op termijn een onleefbare situatie ontstaat.

  2. U niet kunt terugvallen op mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren, vrijwilligers e.d.).

  3. De situatie niet is te verbeteren met de inzet van aanvullende hulpmiddelen, uw ziektekostenverzekering of een algemene voorziening.

U kunt alleen hulp aanvragen in de gemeente waar u woont.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met het Sociaal Team Leiderdorp (STL) of vul een meldingsformulier * in.

  2. Een consulent van het Sociaal Team Leiderdorp regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.

  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt een consulent van het Sociaal Team Leiderdorp of u voor huishoudelijke hulp in aanmerking komt.

  4. Het Sociaal Team Leiderdorp zal daarna proberen de juiste vorm van huishoudelijke ondersteuning voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de consulent op de volgende zaken:

  • Wat kunt u zelfstandig in het huishouden doen, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?

  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in het huishouden?

(*) Het meldingsformulier kan ingeleverd worden via de post: Karolusgulden 32, 2353 TA Leiderdorp. U kunt het formulier ook mailen naar info@sociaalteamleiderdorp.nl. Of elke werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur inleveren aan de balie bij de Karolusgulden 32 (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Achtergrond

De huishoudelijke ondersteuning wordt geleverd op werkdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen).
De kosten van aanvullende hulpverlening worden bij u in rekening gebracht of worden berekend via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).