Horeca, exploitatievergunning

Product informatie

Samenvatting

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.

Voorwaarden

 • U moet een exploitatievergunning aanvragen indien

  • u een horecazaak wilt starten of overnemen

  • de aard van de inrichting wijzigt

 • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf.
 • Vandaar dat na vergunningaanvraag de gemeente toetst of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.
 • Deze aanvullende maatregelen worden als randvoorwaarden in de vergunning opgenomen.
 • Ook moet het geldende bestemmingsplan de ruimte bieden voor het voeren van de door u gewenste horeca-activiteiten.
 • De gemeente kan ook de integriteit van de bedrijfsvoerder(s) toetsen en op grond daarvan een vergunning weigeren.

Gang van zaken

U kunt een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • informatie over de locatie en aard van de horeca-activiteiten die u wilt exploiteren.

Kosten

Vergunning drank- en horeca € 412,15

Tips

 • Informeer bij de gemeente of de vestiging van het horecabedrijf is toegestaan op de gewenste locatie in het kader van het bestemmingsplan.
 • Vraag daarnaast welke andere toestemmingen u eventueel nodig heeft om het horecabedrijf te mogen exploiteren of te wijzigen.

Digitale formulieren