Hoogspanningslijn, objecten onder plaatsen

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een object onder een hoogspanningslijn plaatsen? Dit is verboden maar u kunt de gemeente om ontheffing van het verbod vragen. Verlening van een dergelijke ontheffing is afhankelijk van de reden van de aanvraag en of de elektrische spanning dit toelaat.

Voorwaarden

Het is verboden om binnen een afstand van 6 meter aan weerszijden van hoogspanningslijnen boven de grond voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Woningen en andere bouwwerken zijn hiervan uitgezonderd.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

Verklaring over

  1. De plaats van het object.
  2. De aard en omvang van het object.
  3. De reden van de plaatsing.
  4. Datum en tijdstip (indien van toepassing).

Digitale formulieren