Herbegraven of alsnog cremeren

Product informatie

Samenvatting

U kunt als burger een vergunning aanvragen om toestemming te krijgen tot het herbegraven van een overledene, of om het lichaam van de overledene te laten cremeren.

Voorwaarden

Een verzoek tot herbegraven dient u in wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf of begraafplaats wilt plaatsen, of alsnog wilt cremeren.

Voor het herbegraven van een overledene gelden de volgende voorwaarden:

  • vergunning van de burgemeester
  • bij een eigen graf: toestemming van de rechthebbende op het graf
  • voorschriften voor geneeskundig toezicht tijdens het opgraven
  • voorschriften voor het vervoer van het opgegraven lichaam
  • Wanneer u binnen één jaar na begraving van een overledene alsnog kiest voor crematie is schriftelijke toestemming nodig van de officier van justitie. De gemeente regelt de toestemming van de officier van justitie.

Gang van zaken

In de regel dient een begrafenisondernemer de aanvraag voor een vergunning herbegraven of alsnog cremeren in.

Kosten

Opgraven en herbegraven

Opgraven en overbrengen naar een ander graf op de begraafplaats: € 1756,-

Opgraven of verwijderen van een asbus of urn: € 965,-

Het na opgraving weer terugplaatsen van een asbus of urn: € 700,-

Ruimen

Het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende, per stoffelijk overschot: € 1047,-

Landelijke wetten

Digitale formulieren