Grond, verzoek om te gebruiken

Product informatie

Samenvatting

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om gemeentelijke grond in gebruik te nemen. Bij toekenning van het verzoek blijft de gemeente eigenaar van de grond maar geeft u het recht om de grond onder gemeentelijke voorwaarden voor een vastgesteld doel te gebruiken.

Voorwaarden

Toekenning van het verzoek is afhankelijk van

  1. De aard van het verzoek.
  2. De beschikbaarheid van de grond.
  3. Het gemeentelijk beleid.

Gang van zaken

De procedure is afhankelijk van de aard van uw verzoek. U kunt het beste contact opnemen met de gemeente om informatie te krijgen over de procedure en uw kansen op toekenning van het verzoek.

Meenemen

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. Situatieschets van de betrokken grond.
  3. Beschrijving van het gewenste gebruik.

Kosten

165,75 euro