Groenvoorziening, melding

Product informatie

Samenvatting

Indien u klachten, meldingen of suggesties heeft, kunt u daarover contact opnemen met de gemeente.

Voorwaarden

Gestructureerd onderhoud

De gemeente heeft voor de aanleg en het onderhoud van het groen een beleidsplan opgesteld. Hierin staat vermeld:

  1. Aan welke kwaliteitseisen het groen moet voldoen.
  2. Welk onderhoudsschema de gemeente toepast.

Redenen voor melding of klacht

  1. Achterstallig onderhoud.
  2. Direct noodzakelijk onderhoud (afgewaaide takken of omgewaaide bomen na een storm, gevolgen van vandalisme, vernield groen naar aanleiding van een ongeluk en dergelijke).
  3. Als u het niet eens bent met het gemeentelijk beleid of als u specifieke wensen heeft ten aanzien van het openbaar groen in uw woonomgeving. In deze gevallen kunt u het beste een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

Gang van zaken

Voor klachten en meldingen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente. Het is van belang dat u nauwkeurig doorgeeft wat het probleem is en waar zich het probleem voordoet. Op deze wijze kan de gemeente snel en adequaat handelen.

Het telefoonnummer is: 071 54 58 500. Meldingen openbare ruimte kunt u ook altijd doorgeven via dit digitale formulier.

Achtergrond

Wat is openbaar groen?

Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken (kijkgroen), bermen en parken. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onderhoud vindt plaats via een planning.

Digitale formulieren