Groenstroken en restgronden, kopen of huren

Product informatie

Samenvatting

Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen. Huren kan niet meer.

Voorwaarden

Wanneer geeft de gemeente de grond niet uit?

  1. Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Als sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen.

  2. De aanwezigheid van kabels en leidingen is meestal geen belemmering voor verkoop. In de verkoopakte wordt ten behoeve van het nutsbedrijf een recht van opstal gevestigd ten behoeve van het houden/onderhouden van de kabel/leiding.

  3. Als u een woning huurt, dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen.

Gang van zaken

  1. Als u een groenstrook wilt kopen, kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uitgifte. (via info@leiderdorp.nl)

  2. Meestal geeft de gemeente de grond uit als tuingrond. Dit betekent dat de prijs per m2 meter laag is maar dat u er niet op mag bouwen. Gaat u toch op de grond bouwen, dan kan de gemeente u sommeren het bouwwerk te slopen. De gemeente kan ook alsnog de prijs voor bouwgrond in rekening brengen.

Meenemen

  1. Een geldig legitimatiebewijs
  2. Situatieschets waarop de groenstrook staat aangegeven.

Tips

Groenstrook of restgrond kopen? Mail naar info@leiderdorp.nl

Landelijke wetten

Digitale formulieren