Grafuitgifte

Product informatie

Samenvatting

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet.

Voorwaarden

Kosten voor aankoop van een graf

Voor de aankoop van het recht tot begraven of bijzetten van een overledene in een (urnen)graf ontvangt u een nota. Mogelijk loopt dit via de begrafenisondernemer. In dat geval hoeft u zich hier niet mee bezig te houden.

Kosten voor onderhoud van een graf

Via een jaarlijkse belastingaanslag brengt de gemeente de kosten voor het onderhoud van een graf in rekening. Indien u bij de aankoop van het recht tot begraven de onderhoudsrechten afkoopt, worden er echter geen aanslagen opgelegd (de duur van de afkoop is gekoppeld aan de duur van het begraafrecht).

Gang van zaken

Aankoop van een graf

U kunt niet van te voren een graf kopen in Leiderdorp, dit kan op het moment dat er een overlijden plaatsvindt.

U kunt voor maximaal 30 jaar aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen met steeds 10 jaar.

Onderhoudskosten van een graf

De onderhoudsrechten worden jaarlijks opgelegd. Wanneer u na een aantal jaren alsnog tot afkoop van de onderhoudsrechten wilt overgaan, kunt u contact opnemen met afdeling Gemeentewinkel. Afhankelijk van het aantal jaren dat u betaald heeft, bepaalt de gemeente een afkoopbedrag.

Kosten


Graven

Particulier zandgraf, alg.gedeelte, voor 30 jaar (3 lagen): € 3305,-

Particulier zandgraf, RK-gedeelte, voor 30 jaar (3 lagen): € 3305,-

Algemeen graf, alg.gedeelte, begraafkosten (zie onder Begraafkosten)

Algemeen graf, RK-gedeelte, begraafkosten (zie onder Begraafkosten)

Huur algemeen keldergraf, voor max. 10 jaar: € 1013,-

Begraafkosten

Tot 1 jaar (maandag t/m vrijdag tot 15.00 uur): € 294,-

Tot 1 jaar (zaterdag tot 15.00 uur): € 370,-

Vanaf 1 tot 12 jaar (maandag t/m vrijdag tot 15.00 uur): € 945,-

Vanaf 1 tot 12 jaar (zaterdag tot 15.00 uur): € 1181,-

Vanaf 12 jaar (maandag t/m vrijdag tot 15.00 uur): € 1134,-

Vanaf 12 jaar (zaterdag tot 15.00 uur): € 1421,-

* Na 15.00 uur wordt er een toeslag van € 370,- in rekening gebracht.

Bijzetten asbus of urn in het columbarium

Voor een periode van 20 jaar: € 1789,-

Voor een periode van 15 jaar: € 1341,-

Voor een periode van 10 jaar: € 894,-

Voor een periode van 5 jaar: € 446,-

* Voor het bijplaatsen van een tweede urn: 50% van de hierboven genoemde tarieven.

Bijzetten asbus of urn in een urnenkelder.

Voor een periode van 20 jaar: € 1789,-

Voor een periode van 15 jaar: € 1341,-

Voor een periode van 10 jaar: € 894,-

Voor een periode van 5 jaar: € 446,-

* Voor het bijplaatsen van een tweede urn: 50% van de hierboven genoemde tarieven.

* Voor het bijplaatsen van een derde urn: 25% van de hierboven genoemde tarieven.

* Voor het bijplaatsen van een vierde urn: 25% van de hierboven genoemde tarieven.

Bijzetten asbus of urn in een eigen of algemeen graf

€ 964,-

Afnemen en terugplaatsen van een gedenkteken op een eigen graf

Een staande gedenksteen: € 210,-

Een liggende gedenksteen: € 311,-

Gebruik aula

Opbaren in de aula, per dag: € 175,-

Gebruik aula voor bijeenkomst, condoleren etc., inclusief gebruik muziekapparatuur, voor maximaal 60 minuten: € 116,-

Verlenging per 15 minuten of gedeelte daarvan: € 27,-

Klokluiden

Klok luiden, vanaf de aula tot aan het graf: € 33,-

Achtergrond

Wanneer kan worden begraven?

Om een lichaam te mogen begraven, is toestemming (verlof) nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer, waarin staat dat aan het overlijden van de persoon in kwestie een natuurlijke oorzaak ten grondslag lag.
Bij een onnatuurlijke dood (ongeval of moord) kan het verlof tot begraven slechts na toestemming van de officier van justitie worden afgegeven.

Ter beschikkingstelling

Als iemand overlijdt, kan het lichaam ter beschikking worden gesteld aan de wetenschap. Deze vorm van lijkbezorging noemt men ontleding. Lijkbezorging is een juridische term. De regels rondom lijkbezorging zijn vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. In deze wet is ook geregeld dat de gemeente zorg draagt voor de lijkbezorging als niemand anders de zorg omtrent de lijkbezorging op zich neemt.

De begrafenis moet plaatsvinden uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden.

Tips

Schakel een begrafenisondernemer in

De begrafenisondernemer is op de hoogte van alle wettelijke regelingen en neemt vaak alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden. Doorgaans regelt de begrafenisondernemer de hele begrafenis. Zo zorgt hij voor een kist, doet aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand en maakt afspraken met de gemeente over het begraven.

Mede gelet op de emotionele omstandigheden rond het overlijden van een naaste is het raadzaam een begrafenisondernemer te belasten met de afhandeling van de formaliteiten.

Landelijke wetten

Lokale regelgeving

Digitale formulieren