Grafonderhoud, uitbesteden aan gemeente

Product informatie

Samenvatting

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaats. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. U bent verplicht om onderhoudskosten aan de gemeente te betalen. Bij een algemeen graf is dit een éénmalig bedrag. Bij een eigen graf krijgt u een jaarlijkse aanslag, of u kunt het onderhoud voor een langere periode afkopen.

Gang van zaken

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Gemeentewinkel:

071 - 54 58 500

Kosten

Grafonderhoud eigen graf

Per jaar: € 125,-

Afkoop onderhoud voor 5 jaar: € 625,-

Afkoop onderhoud voor 10 jaar: € 1250,-

Afkoop onderhoud voor 15 jaar: € 1875,-

Afkoop onderhoud voor 20 jaar: € 2500,-

Afkoop onderhoud voor 25 jaar: € 3125,-

Afkoop onderhoud voor 30 jaar: € 3750,-

Grafonderhoud algemeen graf

éénmalig: € 773,-

Tips

Neem in alle gevallen contact op met de gemeente om te horen of het om een gemeentelijke begraafplaats gaat. Indien dat niet zo is, weet de gemeente bij wie u terecht kunt.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren