Gok- en speelautomaten exploiteren

Product informatie

Samenvatting

Een gokautomaat (of kansspelautomaat) is een speelautomaat waarvoor u een vergunning van de gemeente nodig heeft om deze te kunnen exploiteren. Voor een behendigheidsautomaat is dit niet nodig.

Voorwaarden

Bij de vergunningverlening maakt de gemeente onderscheid tussen

  1. Hoogdrempelige inrichtingen (caf├ęs, bars, restaurants en nachtclubs). Deze inrichtingen mogen 2 kansspelautomaten exploiteren.
  2. Laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines, lunchrooms). Deze inrichtingen mogen alleen behendigheidsautomaten exploiteren.

Gang van zaken

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst uw aanvraag aan de daarvoor gestelde eisen.

Meenemen

Schriftelijke verklaring over

  1. Type automaat of meerdere automaten.
  2. Serienummer(s).
  3. Naam van de exploitant.

Kosten

periode van 12 maanden voor 1 kansspelautomaat € 56,50

periode van 12 maanden voor 2 of meer kansspelautomaten:

voor de eerste kansspelautomaat € 56,50

voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00

voor 1 kansspelautomaat voor langer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd € 226,50

voor 2 kansspelautomaten voor langer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd:

voor de eerste kansspelautomaat € 226,50

voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00

loterijvergunning € 149,25

Digitale formulieren