Godsdienstonderwijssubsidie

Product informatie

Samenvatting

Bent u vertegenwoordiger van een school en biedt uw school godsdienstonderwijs en/of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs dan is het wellicht mogelijk daarvoor een aanvullende subsidie te krijgen als de kosten van dit onderwijs niet geheel door het Rijk worden gedekt.

Gang van zaken

Om te bekijken of in uw geval aanvullende subsidie mogelijk is, kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren