Gladheidbestrijding

Product informatie

Samenvatting

Via de website kunt u het gladheidbestrijdingplan van de gemeente inzien. Hierin staat genoemd volgens welke route en welke prioriteit er gestrooid wordt.

Gang van zaken

Voor inlichtingen kunt u bij de gemeente terecht.

Tips
  • De gemeente heeft een inspanningsverplichting om de wegen begaanbaar te houden en doet het mogelijke om dat te bereiken, maar kan dat nooit garanderen. Vandaar dat bij gladheid u wordt aangeraden voorzichtig te zijn in het verkeer.
  • Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis heeft om de toegang tot uw woning (stoep en opgang) voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.

U kunt het Gladheidbestrijdingsplan hier vinden! Gladheidbestrijdingsplan