Gezondheidsvoorlichting

Product informatie

Samenvatting

De gemeente dient de gezondheidszorg te bevorderen en daarmee ook de gezondheidsopvoeding. De gemeenten hebben hiervoor regionale diensten (GGD's) ingesteld die hen bij de uitvoering hiervan van dienst zijn.

Gang van zaken

Voor informatie over gezondheidsopvoeding kunt u zich richten tot de GGD waarbij uw gemeente is aangesloten.