Gezinscoaching

Product informatie

Samenvatting

Als binnen uw gezin met regelmaat problemen ontstaan in de vorm van grote ruzies, geweld, wangedrag van kinderen, mishandeling of verwaarlozing dan is het wellicht aan te bevelen om uw gezin te laten coachen. Een gezinscoach biedt structuur en begeleidt uw gezin naar normale leefomstandigheden. Indien nodig, zal de coach ook interventie plegen.

Voorwaarden

Afhankelijk van de gezinssituatie zal de gemeente een gezinscoach inschakelen.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw gezinssituatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van de gezinssituatie bekijkt de gemeente of de inzet van een gezinscoach wenselijk is, of dat andere vormen van ondersteuning noodzakelijk zijn.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van ondersteuning voor uw gezin te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • In welke mate heeft uw gezin ondersteuning nodig?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in de verbetering van de gezinssituatie?