Geveltuinen

Product informatie

Samenvatting

Een groen dorp willen we natuurlijk allemaal. Maar wat als u uw straat groener wilt maken, maar u heeft geen voortuin? Dan is een geveltuin een oplossing!

Voor de aanleg van een geveltuin is geen vergunning of kennisgeving nodig. Er zijn wel een paar spelregels, deze vindt u bij de voorwaarden.

Voorwaarden

Spelregels Geveltuinen

 • Een geveltuin is een smal tuintje dat strak tegen de gevel van een huis aan ligt. Het is de bedoeling dat u de straat voor de eigen woning opfleurt.

 • U mag voor een geveltuin maximaal anderhalve stoeptegel (45 cm) uit de stoep halen, direct tegen uw gevel aan. De tuin mag langs de hele lengte van uw eigen gevel lopen.

 • De stoep is breed genoeg voor een geveltuin. Er is minimaal 1,20 meter ruimte beschikbaar tussen uw geveltuin en de stoeprand (minimaal 90 cm tot aan een paaltje, fietsklem, boom). Mensen met kinderwagens, rolstoelen blinden moeten zonder hinder hun weg kunnen vinden. [1]

 • Graaf het zand in de geveltuin minimaal 30 centimeter uit (max. 45 centimeter) en vervang het door tuingrond. Als er kabels en leidingen liggen, kunt u de tuin verhoogd aanleggen met stapelblokken. Laat straatnaamborden zichtbaar en denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw woning.

 • Bij de aanleg van een geveltuin moet van de verwijderde straatstenen een kantopstelling worden gemaakt om verzakken van aansluitende stoeptegels te voorkomen. De stenen die overblijven en het zand dat verwijderd wordt, moet de eigenaar bewaren voor het geval de geveltuin wordt opgeheven. De straat moet dan weer door u zelf hersteld worden.

 • Uw geveltuin mag geen overlast aan anderen bezorgen, bijvoorbeeld door doornige planten, brandnetels of struiken of bomen die te groot worden. Het is van belang dat uw huiseigenaar akkoord gaat, vooral bij gebruik van zelf-hechtende klimplanten. Gebruik geen bomen en andere diepwortelende planten (wortels kunnen problemen veroorzaken in combinatie met kabels en leidingen in de grond).

 • U bent zelf verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van uw geveltuintje. U haalt zelf overhangende takken, dode bladeren, onkruid et cetera weg. Als u gaat verhuizen herstelt u de straat, tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid overneemt.

 • De grond blijft eigendom van de gemeente.

 • Bij eventuele aanwezigheid van kabels, leidingen en rioolaansluitingen e.d. dient men de kabelexploitanten alsmede de gemeente te allen tijde de gelegenheid te geven onderhoud te verrichten aan bedoelde kabels en leidingen. Indien de geveltuin daarvoor moet worden verwijderd of beschadigd raakt, draagt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor deze schade;


[1] Als u twijfelt of er voldoende ruimte is voor het aanleggen van een geveltuin neemt u dan contact op met de gemeente via telnr. 071-5458500 of info@leiderdorp.nl. De gemeente kan u vervolgens toestemming geven en eventueel voorzien van advies.

Gang van zaken

Aanleg in drie stappen

1. Tegels weg

Verwijder maximaal anderhalve tegel (45 cm) langs uw gevel. Zet de hele tegels rechtop in de grond om een randje te maken. Zo voorkomt u het verzakken van aansluitende stoeptegels. Gebruik de halve tegels om de gaten tussen het randje en de stoep op te vullen.

Let op! Stenen die overblijven moet u goed bewaren om terug te leggen als u geen tuintje meer wilt. Als u gaat verhuizen herstelt u de stoep, tenzij de volgende bewoner de geveltuin en de bijbehorende verantwoordelijkheid overneemt.


2. Tuingrond erin

Schep het zand weg tot 30 à 40 centimeter diep. Graaf altijd voorzichtig want u kunt kabels of leidingen tegenkomen. Voor door u aangebrachte schade aan deze kabels of leidingen kunt u aansprakelijk gesteld worden.

Als er kabels of leidingen liggen, kunt u de tuin verhoogd aanleggen met stapelblokken. Vul het gat met tuingrond.


3. Plant of zaai de plantjes en uw eigen geveltuin is klaar!

Kies een aantal leuke plantjes bijvoorbeeld uit de Plantenwijzer geveltuinen van gemeente Nijmegen. Let bij de aanschaf goed op de standplaats. Krijgen de planten veel zon of juist weinig. Wilt u vogels en insecten aantrekken? Wilt u klim-, slinger-, lei- of vaste planten? U kunt natuurlijk ook bloemen zaaien of zomerperkgoed planten. Bolgewassen zoals de narcis, tulp, blauwe druifje en krokus zorgen voor kleur in het vroege voorjaar.


Onderhoud

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw geveltuintje.

 • Snoei overhangende takken van struiken en klimplanten tijdig snoeien om gevaarlijke situaties voor voetgangers te voorkomen. Uw geveltuin mag anderen niet tot overlast zijn, bijvoorbeeld door doornige planten, brandnetels of struiken of bomen die te groot worden.

 • Haal uitgebloeide bloemen weg. Dat is goed voor de groei en levert vaak een tweede bloeiperiode op.

 • Bemest de tuin af en toe met goede compost. Voor rozen is een speciale mest in de handel verkrijgbaar.

 • Vergeet vooral ook niet om regelmatig water te geven, zelfs als het geregend heeft, want dicht langs de gevel blijft het bij regen vaak droog.


Tip!: Laat de tuin verder zijn gang gaan. Vooral in de winter gebruiken vogels en insecten de uitgebloeide bloemen en verdorde bladeren graag om in te schuilen en voedsel te zoeken.

Achtergrond

Operatie Steenbreek

Leiderdorp doet mee aan de landelijke actie Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek is de verzamelnaam voor een (groot) aantal lokale activiteiten in steden en dorpen, die er op gericht is de heersende trend van verstening in de particuliere tuinen te stoppen. Doelgroep is de eigenaar van de particuliere tuin of bedrijfstuin.

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de bewoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de positieve effecten van groene tuinen. Denk hierbij aan de bescherming van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Meer groen in de tuin betekent voor zowel inwoners als gemeente het verminderen van de risico's van wateroverlast en opwarming van het stedelijk gebied.

Tijdens de hoosbuien - waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Meer informatie: http://www.operatiesteenbreek.nl/leiderdorp/

Digitale formulieren