Gevangenenzorg

Product informatie

Samenvatting

Detentie veroorzaakt veel problemen voor de familie. Getrainde vrijwilligers bieden gevangenen en/of hun familie een luisterend oor, geven morele en praktische steun en helpen bij het maken van plannen voor een nieuw start.