Gespecialiseerde verpleging/verzorging thuis

Product informatie

Samenvatting

Als iemand met een lichamelijk of geestelijk ziekteproces thuis verblijft maar wel verzorging en/of verpleging nodig heeft, kan thuis gespecialiseerde zorg worden geboden. Denk daarbij aan dementerenden, patiënten die na bijvoorbeeld een operatie uit het ziekenhuis zijn ontslagen, terminale patiënten e.d.

Voorwaarden

 1. Als u niet in een verplegings- of verzorgingshuis verblijft, dus bijvoorbeeld thuis woont, en de zorg die u nodig heeft niet intensief is, dan kunt u hiervoor direct terecht bij de gemeente.
 2. Is er sprake van verpleging en/of medische zorg (zie voor toelichting het tekstveld 'Achtergrond'), dan zal de gemeente u doorverwijzen naar de zorgverzekeraar.

Gang van zaken

 1. Voor verpleging en andere medische zorg neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.
 2. Indien u voldoet aan de voorwaarden lichte vormen van verzorging, neem dan contact op met de gemeente.
 3. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 4. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor aanvullende zorg in aanmerking komt en welke vorm van zorg het beste bij u past.
 5. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van zorg voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • In welke mate heeft u zorg nodig en wat kunt u nog zelfstandig doen?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in uw zorg bijdragen?

Meenemen

 1. Alle documenten over uw beperkingen.
 2. Een verwijsbrief van de huisarts.

Achtergrond

Afhankelijk van de behoeften van de patiënt kan de zorg verschillend worden geboden.

Verzorging

De verzorging bestaat bijvoorbeeld uit: hulp bij wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan

Verpleging

De verpleging bestaat bijvoorbeeld uit: wondverzorging, verbinden, geven van injecties; adviezen over voeding, veiligheid, medicijngebruik, incontinentie, woningaanpassingen.

Voorlichting

Het geven van voorlichting over en hulp bij verwerking van ziekte of handicap en hulp bij opbouwen van zelfstandigheid.

Medisch technisch handelen

Ook voor complexe of uitzonderlijke ziektesituaties, waarbij thuiszorgtechnoligie een belangrijke rol speelt zijn gespecialiseerde verpleegkundigen beschikbaar. Bijvoorbeeld als er gebruik moeten worden gemaakt van technische apparaten bij ernstige pijnklachten, zoals een infuuspomp, een voedingspomp of een beademingspomp.

Gespecialiseerde verpleging

Daarnaast zijn er gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van Astma-COPD, wondzorg, stomaverzorging, doorliggen (decubitus), gebruik van hulpmiddelen, diabeteszorg.

Bereikbaarheid

De verpleging is ook 's avonds en 's nachts beschikbaar (dus 24 uur per dag) voor geplande zorg, zoals medicijntoediening en wisselligging, maar voor spoedeisende zorg, na personenalarmering door inzet van het acute zorgteam.