Gemeentearchief, inzage

Product informatie

Samenvatting

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning) of over uw woning? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente?

Kijk onder het kopje 'gang van zaken' om te zien wie u kan helpen.

Gang van zaken

Bij wie kan ik terecht?

Voor het raadplegen van het Gemeentearchief dient u meestal vooraf een afspraak te maken met de gemeentelijk archivaris. U kunt ook een schriftelijk verzoek tot raadpleging van het archief indienen.

Kosten

Bij uw aanvraag kunt u het beste vragen of er kosten van toepassing zijn. Zo ja, dan gelden onderstaande tarieven voor gemeente Leiderdorp:

  • Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,25.

  • Een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, A4 of kleiner, per pagina € 0,25.

  • Voor het op verzoek toezenden van afschriften en uittreksels als bedoeld in dit hoofdstuk worden de tarieven verhoogd met de portokosten conform het geldende tarief van PostNL.

Erfgoed Leiden en Omstreken heeft een aangepast tarief. U kunt deze kosten bij hun opvragen.

Achtergrond

Wat is een Gemeentearchief?

Het Gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het gemeentelijk archief. Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij Erfgoed Leiden en Omstreken of het Rijksarchief in Den Haag.