Geluidswagen gebruiken

Product informatie

Samenvatting

Wilt u met een geluidswagen door de straten rijden om aankondigingen te doen? In principe is dat verboden. U kunt een ontheffing op het verbod bij de gemeente aanvragen.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van een ontheffingsaanvraag let de gemeente op

  1. De handhaving van de openbare orde.
  2. Het voorkómen of beperken van overlast.
  3. De verkeersveiligheid en de veiligheid van personen of goederen.

Gang van zaken

  1. U moet de ontheffing tijdig en schriftelijk aanvragen bij de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een standaardformulier beschikbaar. Op dit formulier geeft u informatie over de reden van uw verzoek, de datum en tijdstip waarop u de geluidswagen wilt gebruiken en de route van de geluidswagen.
  2. Voordat de gemeente de ontheffing afgeeft, vraagt ze meestal advies aan de politie.

Meenemen

  1. Een geldig legitimatiebewijs.
  2. Een ingevuld aanvraagformulier.

Kosten

€ 176,90

Digitale formulieren