Geluidsapparatuur in horeca-inrichtingen

Product informatie

Samenvatting

Wilt u geluidsapparatuur in uw horecabedrijf gebruiken? U moet hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Aan deze vergunning worden passende randvoorwaarden gesteld, zodat overlast in de vorm van geluidhinder voor de omgeving wordt voorkomen.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

Verklaring over:

  1. Plaats waar u de apparatuur gebruikt.
  2. Soort apparatuur.
  3. Reden van gebruik.
  4. Tijdstip(pen) waarop u de apparatuur gebruikt.

Kosten

zie legesverordening 2015

Digitale formulieren