Gehandicaptenparkeerkaart

Product informatie

Samenvatting

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

Voorwaarden

 1. Om, als bestuurder, in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben ( u kunt minder dan 100 meter lopen) als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard.

 2. Wilt u een passagierskaart, dus met iemand mee kunnen rijden die dan op een gehandicaptenparkeerplaats kan parkeren, dan moet u ook van deur tot deur afhankelijk zijn van begeleiding van de bestuurder en niet afgezet kunnen worden.

 3. Een onafhankelijk adviseur beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De adviseur doet geen lichamelijk onderzoek. Hij stelt u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen.
  Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken.
  De onafhankelijk adviseur van de gemeente beoordeelt mede of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.

 4. De kaart blijft eigendom van de Gemeente Leiderdorp, en dient te worden ingeleverd als die verlopen is of niet meer wordt gebruikt.

Gang van zaken

Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. Een medisch onderzoek hoort bijna altijd bij de aanvraagprocedure.

Meenemen naar de keuring

 1. Uw legitimatie.

 2. Twee pasfoto's (zie hier op de site van het ministerie van BZK voor de aanvullende voorwaarden).

 3. Bij een aanvraag bestuurderskaart een kopie van het rijbewijs indien u 75 jaar of ouder bent.

Een papieren aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u bij de gemeente krijgen.

Kosten

Kosten voor het jaar 2021

113,86. Ook bij een afwijzing te voldoen!

Kosten voor een duplicaat bij verlies of diefstal € 79,70.

Achtergrond

Er zijn 3 soorten kaarten:

1. Bestuurderskaart

Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

2. Passagierskaart

Als u door uw handicap volledig afhankelijk bent van vervoer door anderen en van deur tot deur begeleiding nodig hebt, kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

3. Instellingenkaart

De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Instellingen kunnen voor collectief vervoer van hun bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Tips

Nieuwe kaarten hebben een duidelijke voor- en achterkant. Zorgt u er voor dat de voorkant helder in zicht is, als u de auto parkeert. De voorkant is de kant waarop 'voorzijde' staat. Als u dat niet doet, riskeert u een bekeuring.

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw kaart.

Digitale formulieren