Gehandicapten, huisvesting

Product informatie

Samenvatting

Voor bepaalde groepen gehandicapten is het niet eenvoudig of zelfs niet mogelijk om zelfstandig te wonen. Voor deze groepen is speciale huisvesting ontwikkeld, waarbij de zelfstandigheid van het individu zoveel mogelijk wordt bewaard, maar waar ook specifeke voorzieningen en aanvullende hulpverlening wordt geboden.

Voorwaarden

  1. De huisvesting en zorg die bij u passen zijn sterk afhankelijk van de aard en omvang van uw beperkingen.
  2. Om gebruik te kunnen maken van een nachtopname dient u te beschikken over een geldende indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Gang van zaken

  1. U kunt hierover bij de gemeente informatie krijgen.
  2. Afhankelijk van uw situatie zal de gemeente u doorverwijzen naar het zorgkantoor of CIZ.

Digitale formulieren